روزنوشت یازدهم – پنچری

دیروز روز خیلی خوبی بود. پر از انرژی بودم . داخل گروه دانشجویان سوپروایزر من یه جلسه هفتگی مرور اخبار صنعت داریم که هر کسی مسیوله ۲ یا ۳ تا مطلب را از مجلسه ایرلاین بیزنس (Airline Business) بخونه و نتایجش را برای بقیه ارایه بده که به این ترتیب همه در جریان اتفاقات و […]