خوشحالی‌های اِمروزی …

دیروز در سن سی و چهار سالگی و بعد از نزدیک ۱۷ سال که از تاریخ صدور گواهینامه رانندگیم می‌گذشت و سالهایی به مراتب بیشتر از اولین باری که در یک جاده روستایی بابا اجازه داد که تمرین رانندگی را با جیپ سیمرغی که اون زمان‌ها داشت شروع کنم، به دلیل گرفتن گواهینامه رانندگی استرالیایی […]

در آسمان سنگاپور چه گذشت؟

چهارم نوامبر ۲۰۱۰ پرواز شماره ۳۲ شرکت هواپیمایی کوانتاس که از لندن به مقصد سیدنی در پرواز بود بعد از توقفی دو ساعته در سنگاپور به منظور سوخت‌گیری و سوار و پیاده کردن مسافرانی در این فرودگاه آماده پرواز میشد. دقایقی پیش از ساعت ۱۰ صبح ایرباس ۳۸۰ کوانتاس باند فرودگاه چانگی سنگاپور را به […]

سفرنامه – نظام درماني در استراليا

چندي پيش اويس مطلبي نوشته بود با عنوان زير بار نرويم كه نقل تجربه‌اي بود در خصوص نحوه برخورد پزشكي كه وي به مطبش مراجعه كرده بوده با بيمارانش. اون نوشته به فكرم انداخت كه نقل تجربيات مشابهي از اينجا در راستاي اهدافي كه در سفرنامه بهشون اشاره كردم خالي از فايده نخواهد بود. لازم به […]

سفرنامه

هر وقت اينجا به موضوعي بر مي‌خورم و قرينه‌اش را در ايران به خاطر ميارم و تفاوتها را ميبينم تاسف ميخورم. در عين حاليكه از نظر منطقي درسته كه آنچه امروز در كشورهاي توسعه يافته نظير استراليا وجود داره ناشي از سالها تلاشه و مسلما يك شبه و به طرفه‌العيني بدست نيامده و اين هم […]

به همين سادگي

امروز صبح كه داشتم ميرفتم دانشگاه از دور رييس دانشگاه را ديدم كه داره از طرف پاركينگ مياد. توجهم جلب شد كه ببينم رفتار افرادي كه در محوطه او را ميبينند چگونه خواهد بود. اومد و توي صفي ايستاد كه چند نفر جلوش منتظر بودن تا كيكي، قهوه‌اي چيزي براي صبحانه‌شان بخرن. منتظر ايستاد تا […]

آيا كانگوروهاي پرنده به آسمان باز مي‌گردند؟

مطلب حاضر، مقاله‌اي است كه چندي پيش و در زمان بالاگرفتن مشكلات شركت هواپيمايي كوانتاس با اعتصاب اتحاديه‌هاي مختلف تهيه و براي ماهنامه صنعت حمل و نقل ارسال نمودم كه به دليل تاخير پيش آمده در چاپ شماره قبلي و اولويت يافتن مقاله بعدي من: آيا قطري‌ها مي‌آيند؟  متاسفانه از نوبت چاپ خارج شد. اگر […]