من، شما … همگي مسئوليم!

(عكس از سايت روزنامه ديلي تلگراف سيدني)

چندي پيش بحثي جدي نقل همه مجالس بود مبني بر اينكه دنيا در روز 21 دسامبر 2012 به انتها خواهد رسيد. برخي از همان ابتداي شنيدن خبر خيلي موضوع را جدي نگرفتند و آنرا از جنس هزاران خبر ديگري كه در ساليان اخير با مضامين مشابه مطرح شده بود يافتند. به سبب حجم مباحث پيرامون اين موضوع كه در صدر برنامه‌هاي خبري و روزنامه‌هاي سراسر جهان بود شايد در مواقعي در خلوت خود فكر كردند كه اگر اينبار خبر درست باشد و دنيا به آخر برسد چه! اما گروهي ديگر به طور جدي باور داشتند كه خبر درست است و حتي گروهي از آنها در پي تدارك امكانات و تجهيزات بر آمدند و برخي از آنان حتي در پي شايعاتي مبني بر اينكه نقاط خاصي در روي كره خاكي امن خواهند بود رهسپار آنجا شدند تا شايد به سان مسافران كشتي نوح آنان نيز از جمله معدود نجات يافتگان اين حادثه عظيم باشند.

جاي تعجب نيست كه در روز 21 دسامبر 2012 اتفاق خارق‌العاده‌اي بوقوع نپيوست و حيات در كره خاكي به انتها نرسيد ولي آيا اين به اين معني است كه هيچ خطري حيات در اين كره خاكي را تهديد نمي‌كند! اگر تنها به وقايع و اتفاقات ساليان اخير نگاهي بياندازيم مي‌بينيم كه خطر بيش از آنچه تصور مي‌كنيم نزديك است. تقريبا هر روز خبري را در مورد فجايع طبيعي مرتبط با تغييرات آب و هوا ميشنويم. اينها بلايايي است كه نحوه زندگي ما ساكنان اين كره خاكي علت پديد آمدنشان بوده‌اند و ساليان متمادي است كه دانشمندان و محققان در مورد آنها و اثرات غير قابل جبرانشان بر حيات در كره زمين هشدار داده‌اند.

براساس تحقيقات موسسه خيريه آكسفام كه در 20 سال گذشته بيش از 6000 بلاياي مرتبط با تغييرات آب و هوايي را مطالعه كرده هم اكنون ساليانه حدود 252 ميليون نفر از ساكنان زمين از نتايج اينگونه بلايا رنج مي‌برند، رقمي كه برابر پيش بيني آنها تا سال 2015 به بيش از 375 ميليون نفر خواهد رسيد. و اين تنها كساني هستند كه مستقيما در معرض اين بلايا قرار مي‌گيرند و خانه و كاشانه و عزيزانشان را از دست مي‌دهند. در اين تحقيق موضوع اثرات اين حوادث بر اقتصاد كشورهاي درگير و تاثيرات جانبي اين بلايا بر چرخه توليد محصولات غذايي كه در اثر آن جمعيت بسيار بيشتري تحت تاثير قرار مي‌گيرند اشاره‌اي نشده است. تخريب منابع طبيعي نظير جنگل‌ها و گونه‌هاي حياتي و حيات وحش در گوشه و كنار زمين به جاي خود!

به عنوان نمونه آخرين اين سري بلايا در حال حاضر بخش‌هاي وسيعي از استراليا را تحت تاثير قرار داده است. در اثر افزايش بي سابقه گرماي هوا آتش سوزي‌هاي گسترده‌اي سراسر كشور را فرا گرفته كه هر چند تاكنون خوشبختانه تلفات انساني نداشته ولي بخش‌هاي وسيعي از جنگلهاي كشور در آتش سوخته به نحويكه در ايالت نيو سات ولز به تنهايي براساس آخرين آمار منتشر شده بيش از 950 هزار هكتار جنگل از بين رفته كه البته بخش‌هاي عمده‌اي از آتش سوزي‌هاي در حال حاضر غيرقابل كنترل بوده و همچنان در حال سوختن مي‌باشند.

اين واقعه اولين مورد نيست و يقينن آخرين آن هم نخواهد بود. خطري است كه به طور جدي حيات را در كره زمين تهديد مي‌كند و اگر هر يك از ما از همين لحظه به طور جدي در راستاي كاهش اثرات مخرب نحوه زندگي و مصرفمان بر محيط زيست گام بر نداريم و تنها با گفتن اينكه من به تنهايي چه نقشي ميتوانم داشته باشم وقتي كه ديگران اهميتي نمي‌دهند از خود رفع مسئوليت كنيم، بدون شك بايد منتظر شنيدن پايان دنيا باشيم هر چند اينبار واقعي، هر چند شايد نه در دوره حيات ما ولي سرنوشتي است  گريز ناپذير، اگر به همين نحو به تخريب محيط زيست ادامه دهيم…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *